Skip to main content

Cookie- en privacybeleid

COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie ge├»nstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

PRIVACYBELEID

Je privacy is echt belangrijk voor ons. Garden Gin Company deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden.

Vul je een formulier in, dan komen je gegevens in een bestand te staan dat kan gebruikt worden voor eigen voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

BEWAARPERIODE EN RECHT VAN INZAGE

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Je kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen. Mail hiervoor naar info@gardengin.eu.

Garden Gin Company doet er alles aan om je gegevens optimaal te beschermen.


RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

(a) toestemming,

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,

(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van “artikel 6.1. a) toestemming”, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat Garden Gin Company de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Garden Gin Company verbonden zijn of met enige andere partner van Garden Gin Company.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze verzendpartners (bpost, dpd), newsletter software, tools voor het aanmaken van verzendlabel.

Garden Gin Company garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

DISCLAIMER

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van BV De Bloempothoeve. De informatie op de webwinkel wordt door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Getoonde afbeeldingen, prijzen en productteksten kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen (info@gardengin.eu). BV De Bloempothoeve sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.